Yiğit Demirci Dental Clinic | Kanal Tedavisi | Diş Hekimliği

Dişin içinde, dişin beslenmesini sağlayan bölüme öz oda (pulpa) denir. Bu oda, mine ve dentin adı verilen iki tabakayla korunur. Fırçalanmayan dişler üzerinde gıda artıkları birikir. Bu gıda artıkları bakteriler için mükemmel bir besin kaynağıdır. Parçalanan besinlerden çıkan asitler, dişin mineral yapısını çözerek bakterilerin dişin derinlerine doğru ilerlemesini sağlar. Önce mineyi geçip dentine ulaşırlar. Bu aşamada diş ilk uyarılarını sızlama şeklinde verir. Özellikle soğuğa sıcağa karşı hassasiyet başlamıştır. Bu aşamada dişe dolgu yapılırsa diş kurtulur. İhmal devam ederse çürük dentine geçip, öz odaya yaklaşır ve bu aşamada şiddetli ağrılar başlar.

Özellikle geceleri başlayan ağrılar, zonklar şekilde ve dayanılmazdır. Bu aşamaya gelmiş dişler, artık dolguyla kurtarılamaz ve kanal tedavisi gereklidir.

Kanal tedavisi, dişin içindeki öz odasının ve kökler içindeki kanalların temizlenip tekrar kök ucuna kadar doldurulması işlemidir. Dişin durumuna göre tek veya birkaç seans olabilir.